www.pientalonlaatu.fi
Oulun kaupungin rakennusvalvonnan logo
1. (0/5)Tallennetaan
 
 
Kyllä
Myöh.
Ei
 
Pisteet
1
Oletko käynyt rakennuspaikalla?
 
 
 
TIL 
1.00
2
Oletko hankkinut tontin lähtötiedot ja toimittanut ne pääsuunnittelijalle? Tontin lähtötietoja ovat mm. tonttikartta, asemakaavaote ja rakentamistapaohjeet, pohjatutkimus, pintavaaituskorot.
 
 
 
TIL 
2.00
3
Soveltuuko rakennuspaikka ja maaperä haluamallesi pientalotyypille (esim. kerrosluku, maastonmuoto, rakennusoikeus, sivuasunnon mahdollisuus, piharakennukset, näkymät, perustamistapa)?
 
 
 
TIL 
2.00
Tee muistiinpano
2. (0/9)Tallennetaan
 
 
Kyllä
Myöh.
Ei
 
Pisteet
1
Onko tontille sijoitettavien rakennusten soveltuvuus asuinympäristöön hyväksytetty rakennusvalvonnassa? (kaavanmukaisuus, rakentamistapaohjeet, palomääräykset)
 
 
 
PS 
3.00
2
Onko rakennuspaikan ympäristöstä tehty selvitys ( esim. naapurirakennusten ja maanpinnan korkeudet, kattomuodot, julkisivumateriaalit, värit, liittymien sijainti, pääikkunoiden edulliset avautumissuunnat, palovaatimukset, ilmansuunnat, pienilmasto)?
 
 
 
PS 
3.00
3
Onko asuinrakennuksen ja piharakennuksien korkeusasemat suunniteltu siten, että rakennus soveltuu ympäristöön ja vältytään liiallisilta maantäytöiltä ja -kaivuilta?
 
 
 
PS 
2.00
4
Onko talo omaleimainen ja tunnistettavissa ympäristön muista rakennuksista?
 
 
 
TIL 
1.00
Tee muistiinpano