www.pientalonlaatu.fi
Oulun kaupungin rakennusvalvonnan logo
1. (0/18)Tallennetaan
 
 
Kyllä
Myöh.
Ei
 
Pisteet
1
Onko kadulta talon sisäänkäynnille esteetön ja turvallinen kulkuyhteys, joka ei kulje ajotien kautta? Erityisesti tulee huomioida tontin sisäinen ajoliikenne.
 
 
 
ARK 
5.00
2
Onko autopaikalta esteetön ja turvallinen kulkuyhteys asuinrakennukseen?
 
 
 
ARK 
3.00
3
Onko tontin ajoliittymä suunniteltu siten, että siitä avautuu turvallinen näkemäalue?
 
 
 
ARK 
2.00
4
Onko kadulta riittävän loiva kallistus autopaikalle (enintään 1:12,5)?
Autotallin eteen tulee jäädä vähintään 5m vapaa tila.
 
 
 
ARK 
2.00
5
Onko pihavalaistus suunniteltu turvalliseksi erityisesti kulkureittien, portaiden, mahdollisten tasoerojen välillä ja sisäänkäyntien kohdalla?
 
 
 
SÄH 
2.00
6
Onko lasten ja mahdollisten kotieläinten pääsy tielle estetty?
 
 
 
ARK 
1.00
7
Onko pihan leikki- ja oleskelualueelta sujuva yhteys esim. kuraeteisen kautta sisätiloihin?
 
 
 
ARK 
1.00
8
Onko takapihalle huoltoajoyhteys?
 
 
 
ARK 
1.00
9
Onko postilaatikko ja kotitalousjätteiden keräyspiste sijoitettu kulkureitin varrelle esteettömästi käytettäviksi sekä esitetty ne asemapiirustuksessa?
 
 
 
ARK 
1.00
Tee muistiinpano