www.pientalonlaatu.fi
0/31 yht.
1. (0/14)Tallennetaan
 
 
Kyllä
Myöh.
Ei
 
Pisteet
1
Todetaanko kapillaarikatkomateriaalin veden nousukorkeus ja puhtaus luotettavasti ?
 
 
 
VTJ 
3.00
2
Onko kapillaarikatkokerros paksuudeltaan vähintään suunnitelmien mukainen ja yhtenäinen rakennuksen alla perustus mukaan lukien lisäksi onko katkon alusta pinnaltaan ulospäin viettävä?
 
 
 
RAK 
3.00
3
Erotetaanko kapillaarikatkon päälle mahdollisesti tuleva täyttökerros suodatinkankaalla kapillaarikatkosta?
 
 
 
RAK 
2.00
4
Jos perustusten alle maapohjan kantavuus edellyttää kapillaarisesti vettä nostavaa mursketta tai jos pohjavesi on lähempänä perustusten alapinnasta kuin perustusten alapuolisen materiaalin kapillaarinen vedennousukorkeus, esitetäänkö suunnitelmissa kapillaarisen vedennousun estäminen, esim. bitumieristyksellä anturan ja sokkelin työsaumassa?
 
 
 
RAK 
3.00
5
Selvitetäänkö salaojitustarve pohjatutkimusvaiheessa ja jos salaojitus tarvitaan, niin toteutetaanko se tehdyn suunnitelman mukaisesti?
 
 
 
RAK 
3.00
Opastus Tee muistiinpano
2. (0/9)Tallennetaan

Jos lattialämmitysjärjestelmä ei käytössä, älä tee merkintöjä taulukkoon, siirry kohtaan 3.

 
 
Kyllä
Myöh.
Ei
 
Pisteet
1
Jaetaanko järjestelmä huonekohtaisiin toimintapiireihin?
 
 
 
LVI 
2.00
2
Onko lattialämmitysputkisto painetarkkailussa lattiavalun aikana ja sen jälkeen väh. 1 viikon?
 
 
 
VTJ 
2.00
3
Onko lattialämmitysjärjestelmällä käyttötilanteen toimintatakuu, väh. 5 vuotta?
 
 
 
LVI 
1.00
4
Onko lattialämmitysjärjestelmässä lämpösyöksy lämmitysputkiin (häiriötilanne) estetty automaattisella sulkuventtiilillä?
 
 
 
LVI 
2.00
5
Onko lämmitysjärjestelmän jäätyminen estetty (lämpöanturit kriittisissä paikoissa, glykolitäyttö tai muu ratkaisu)?
 
 
 
LVI 
1.00
6
Varaudutaanko korvaamaan vesikiertoinen lattialämmitys asentamalla suojaputkitus rakennusvaiheessa valmiiksi vesi- tai sähköpattereille?
 
 
 
LVI 
1.00
Opastus Tee muistiinpano
3. (0/3)Tallennetaan
 
 
Kyllä
Myöh.
Ei
 
Pisteet
1
Todennetaanko ulkoseinän ja alapohjan liitosalueen eristevirheet ja kylmäsillat käyttämällä lämpökuvausta ilman ulko/sisä-paine-eroa?
 
 
 
VTJ 
1.00
2
Todennetaanko ulkoseinän ja alapohjan liitosalueen ilmavuodot lämpökuvauksella käyttämällä sisäpuolista alipainetta (toteutettu talon omalla ilmanvaihtokoneella tai erillisellä laitteistolla)?
 
 
 
VTJ 
1.00
3
Korjataanko havaitut rakennevirheet ja ilmavuodot? (Jos ei ole korjattavaa, vastaus on "kyllä")
 
 
 
VTJ 
1.00
Opastus Tee muistiinpano
4. (0/5)Tallennetaan
 
 
Kyllä
Myöh.
Ei
 
Pisteet
1
Tehdäänkö alapohjan ja ulkoseinän liittymästä yksityiskohtainen leikkauspiirros, jossa lämpö-, tiiveys- ja kosteustekniset rakenneratkaisut on esitetty?
 
 
 
RAK 
2.00
2
Ovatko väliseinien puuosat betonirakenteiden yläpuolella ja niistä eristettyjä?
 
 
 
RAK 
3.00
Opastus Tee muistiinpano
Siirry seuraavaan osioon