www.pientalonlaatu.fi
Oulun kaupungin rakennusvalvonnan logo
1. (0/6)Tallennetaan
 
 
Kyllä
Myöh.
Ei
 
Pisteet
1
Onko rakennustarvikkeiden kuljetus, varastointi ja suojaus tehty rakennustöiden puhtausluokan P1 mukaisesti, Sisäilmastoluokitus 2008?
 
 
 
VTJ 
2.00
2
Onko työmaan puhtausosastointi ja siivoustyöt tehty rakennustöiden puhtausluokan P1 mukaisesti, Sisäilmastoluokitus 2008?
 
 
 
VTJ 
2.00
3
Onko työmaalle tehty kirjallinen sisäilmastoluokituksen mukainen laatusuunnitelma?
 
 
 
VTJ 
1.00
4
Onko mahdollisen laatusuunnitelman ja rakennustöiden puhtausluokan P1 vaatimukset ja perusteet annettu kirjallisina ja selvitetty kaikille rakennuksessa työskenteleville?
 
 
 
VTJ 
1.00
Opastus Tee muistiinpano
Siirry seuraavaan osioon