www.pientalonlaatu.fi
Oulun kaupungin rakennusvalvonnan logo
1. (0/9)Tallennetaan
 
 
Kyllä
Myöh.
Ei
 
Pisteet
1
Onko tavoitteena S3, tyydyttävä sisäilmasto, joka vastaa säädösten mukaista minimitasoa? VAI
 
 
 
TIL 
1.00
 
Onko tavoitteena S2, hyvä sisäilmasto tai jokin sen erityisominaisuus esim. jäähdytys tai tehostettu suodatus? VAI
 
 
 
TIL 
3.00
 
Onko tavoitteena S1, yksilöllinen sisäilmasto lukuun ottamatta lämpö- ja kosteusoloja? VAI
 
 
 
TIL 
4.00
 
Onko tavoitteena S1, yksilöllinen sisäilmasto lukuun ottamatta kosteusoloja? VAI
 
 
 
TIL 
4.50
 
Onko tavoitteena S1, yksilöllinen sisäilmasto mitään poisrajaamatta?
 
 
 
TIL 
5.00
2
Onko minimitasoa parempi sisäilmaston tavoitetaso (S1/S2) huomioitu LVI-suunnittelussa?
 
 
 
LVI 
2.00
3
Onko minimitasoa parempi sisäilmaston tavoitetaso (S1/S2) huomioitu tilasuunnittelussa ja sisustamisessa, mm. teknisen tilan sijainti ja oleskelutilojen suuntaus.
 
 
 
ARK 
1.00
4
Onko minimitasoa parempi sisäilmaston tavoitetaso (S1/S2) huomioitu rakennesuunnittelussa, mm. radonsuojaus ja ääneneristys?
 
 
 
RAK 
1.00
Opastus Tee muistiinpano
2. (0/7)Tallennetaan
 
 
Kyllä
Myöh.
Ei
 
Pisteet
1
Onko tulo- ja poistoilmanvaihtokanavat sijoitettu lämmöneristeen ja rakennuksen höyrynsulun sisäpuolelle? VAI
 
 
 
LVI 
2.00
 
Onko tulo- ja postoilmanvaihtokanavat sijoitettu kulkukelpoisiin yläpohjan tuuletus- tai ullakkotiloihin, joissa on kulkusillat ja huoltotasot?
 
 
 
LVI 
1.00
2
Onko rakennus ja asennukset suunniteltu niin, että ilmanvaihtokanavat ovat tarkastettavissa, huollettavissa ja muunneltavissa rakenteita rikkomatta tai näkyvillä.
 
 
 
LVI 
1.00
3
Onko tarvittavat ilmanvaihtokanavien lämpö- ja kondenssieristykset tilakohtaisesti suunniteltu, mm. LTO-kojeen ulko-, tulo- ja jäteilmakanavistojen kondenssieristykset?
 
 
 
LVI 
2.00
4
Onko rakennuksessa erillinen tekninen tila, jonne on käynti ainakin suoraan ulkoa tai vaihtoehtoisesti varaston tai arkieteisen kautta?
 
 
 
ARK 
2.00
Opastus Tee muistiinpano
3. (0/15)Tallennetaan
 
 
Kyllä
Myöh.
Ei
 
Pisteet
1
Onko asuinhuoneiden tuloilmavirrat mitoitettu huonekohtaisesti ja henkilöperusteisesti valitun laatutason(S1/3) ja henkilömäärän mukaisiksi.
 
 
 
LVI 
3.00
2
Onko suunnitelmiin merkitty huoneittain IV-laitteistojen mitoituksen perusteena olevat suurimmat henkilömäärät, joille saadaan riittävät tuloilmavirrat vain perussäätöä tarkistamalla?
 
 
 
LVI 
2.00
3
Onko henkilöperusteisesti mitoitetut tuloilmavirrat tarkistettu niin, että huoneiston ilmanvaihtokerroin ja kaikkien huoneiden ilmanvaihto on ohjeiden mukainen.
 
 
 
LVI 
3.00
4
Onko ilmanvaihto- ja tilasuunnittelussa huomioitu huoneiden käyttötarkoituksen tai henkilömäärien muutokset?
 
 
 
ARK 
2.00
5
Onko väliseinien ja -ovien siirtoilmasäleiköt ja -kynnysraot huonekohtaisesti mitoitettu, merkitty myös ARK tai RAK-suunnitelmiin ja toimivuus tarkistettu?
 
 
 
LVI 
2.00
6
Mahdollistaako talotekniikka- ja tilasuunnittelu huoneiden jakamisen?
 
 
 
LVI 
2.00
7
Onko talotekniikka- ja tilasuunnittelussa huomioitu mahdollisuus sivuasunnon erottamiseen?
 
 
 
LVI 
1.00
Opastus Tee muistiinpano
4. (0/5)Tallennetaan
 
 
Kyllä
Myöh.
Ei
 
Pisteet
1
Onko vähintään yksi makuuhuone ääneneristetty muusta huoneistosta: rakenteet, ääneneristetty ovi ja tulo-/poistoilmanvaihto kanavoinnit äänenvaimentimineen?
 
 
 
LVI 
2.00
2
Onko muut makuu- ja työhuoneet ääneneristetty muusta huoneistosta: rakenteet, tiiveys ja tulo-/poistoilmanvaihto kanavoinnit äänenvaimentimineen?
 
 
 
LVI 
1.00
3
Onko ilmanvaihtokone, lämmityslaitteet (tekninen tila) sijoitettu riittävän etäälle oleskelutiloista, tarvittavat kannake- ja äänenvaimennusdetaljit suunniteltu, äänitasolaskelmat tehty ja äänitasot tarkistettu huoneittain?
 
 
 
ARK 
2.00
Opastus Tee muistiinpano
5. (0/7)Tallennetaan
 
 
Kyllä
Myöh.
Ei
 
Pisteet
1
Onko etelään suuntautuvissa ikkunoissa aurinkosuojat ja otetaanko ilmastoinnin ulkoilma varjoisesta paikasta.
 
 
 
ARK 
2.00
2
Onko tontilla ulkona katoksellinen pyykinkuivauspaikka?
 
 
 
ARK 
2.00
3
Onko asunnossa lämpöpumpputekniikaan perustuva kondensoiva kuivausrumpu tai kuivauskaappi?
 
 
 
LVI 
2.00
4
Onko ilmanvaihdon poistoilmaventtiili ainakin kahdessa seuraavista paikoista: eteinen, ulkoiluvaatteiden säilytyskaappi ja keittiön jätekaappi.
 
 
 
LVI 
1.00
Opastus Tee muistiinpano
Siirry seuraavaan osioon