www.pientalonlaatu.fi
Oulun kaupungin rakennusvalvonnan logo
0/8 yht.
1. (0/19)Tallennetaan
 
 
Kyllä
Myöh.
Ei
 
Pisteet
1
Onko asemapiirustus laadittu tai sen laadinta aloitettu rakennussuunnittelun tai talomallin valinnan yhteydessä?
 
 
 
PS 
3.00
2
Onko asemapiirustuksessa esitetty vähintään asuinrakennuksen ja piharakennusten lattiakorot, maanpinnan ja sokkelin leikkauskorot, tontin nurkkakorot sekä naapurirakennusten lattiakorot?
 
 
 
PS 
5.00
3
Onko asemapiirustuksessa esitetty eri toiminnoille omat alueensa ja varattu niille riittävästi tilaa tontilla (oleskelutilat, liikennealueet, leikkialue, talouspiha, jäteastiat, puutarhakomposti, viheralueet, mahdollisesti pelitilaa)?
 
 
 
ARK 
3.00
4
Ohjataanko maanpinnan kallistuksilla pintasadevedet ja lumen sulamisvedet sadevesikaivoon tai imeytettäväksi viheralueelle? Onko asemapiirustuksessa esitetty pintavesien ohjaus ja riittävästi pintakorkoja?
 
 
 
PS 
5.00
5
Onko tontilla otettu huomioon lumen läjityksen vaatima tila 5m² ja esitetty se asemapiirustuksessa?
 
 
 
ARK 
2.00
6
Jos tontti aidataan, onko asemapiirustuksessa esitetty aidat?
 
 
 
ARK 
1.00
Tee muistiinpano
2. (0/8)Tallennetaan
 
 
Kyllä
Myöh.
Ei
 
Pisteet
1
Laaditaanko tontille pihasuunnitelma?
 
 
 
PS 
3.00
2
Onko asukkaiden pihaan liittyvät tarpeet selvitetty ja otettu huomioon pihasuunnittelussa?
 
 
 
PIHA 
2.00
3
Onko pihasuunnitelmassa huomioitu, että hoidettavan piha-alueen koko vastaa asukkaiden hoitomahdollisuuksia (esim. lumityöt, ruohonleikkuu)?
 
 
 
PIHA 
2.00
4
Jos on tehty erillinen pihasuunnitelma (vihersuunnitelma), onko sitä sovitettu asemapiirustukseen ja rakennussuunnitelmiin?
 
 
 
PS 
1.00
Tee muistiinpano
Siirry seuraavaan osioon