www.pientalonlaatu.fi
Oulun kaupungin rakennusvalvonnan logo
1. (0/14)Tallennetaan
 
 
Kyllä
Myöh.
Ei
 
Pisteet
1
Onko asunnon koko määritelty käyttäjämäärän mukaan huomioiden myös perheen elämänkaari (suunnitelma viisivuotiskausittain, perheen kasvaminen, ikääntyminen, muuttuvat harrastukset)?
 
 
 
TIL 
5.00
2
Onko perheen tarpeiden pohjalta tehty tilaohjelma, jossa määritellään huonetilat ja niiden alustava koko, ennen rakennussuunnittelun aloittamista tai talotyypin valintaa?
 
 
 
TIL 
2.00
3
Onko rakennuksen koko mitoitettu perheen tarpeiden lisäksi taloudellisten resurssien mukaan ja tehty alustava kustannusarvio?
Kustannusarviossa tulee huomioida kokonaiskustannukset (mm. suunnittelu-, liittymä-, perustamis- ja rakennustyökustannukset).
 
 
 
TIL 
2.00
4
Onko asunnon säilytystiloista täytetty suunnitteluvaihetta varten "Pientalon säilytystilat"-tarkistuslista?
 
 
 
TIL 
5.00
Tee muistiinpano
Siirry seuraavaan osioon